ŠOLA JUDA 


Program šola juda delimo na:

 • Mala šola juda (1. in 2. razred)
 • Judo šola (2. in 4. razred)

KOMU JE NAMENJENA VADBA?

Program Mala šola juda je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki obiskujejo 1. ali 2. razred osnovne šole.

Program Judo šola je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki obiskujejo 3. ali 4. razred osnovne šole.

Na nekaterih (manjših) šolah imamo kombinirane skupine, kjer potekata oba programa istočasno skupaj.


ZAKAJ JUDO?

UNESCO je judo razglasil za najboljši šport za otroke in mlade od 4 do 21 leta starosti.
Judo namreč omogoča vsestranski fizični razvoj, razvoj psihomotoričnih sposobnosti in v skladu z načeli juda oblikovanje trdne samopodobe vadečega, vztrajnost, delovne navade, disciplino in sposobnost sodelovanja.

Zaradi tega velja judo za enega najbolj primernih športov za otroke, saj izboljšuje psiho-fizične sposobnosti otroka ter razvija pozitiven odnos do športa in družbe.

Otroci  se pri judo postopno učijo izvajanje padcev, ki so izredno pomemben vidik pri odraščanju otrok. Učenje varnega padanja in kotaljenja je ena od specifičnih značilnosti juda. Poudarek je na varovanju glave, vratu, komolcev in hrbta. Ravno poznavanje pravilnega padanja, bo v prihodnosti vašemu otroku prihranilo marsikatero solzo in poškodbo, ki bi lahko nastala pri padcu s kolesa, rolanju in igri nasploh.


CILJI PROGRAMA:

 • postopno učenje padcev, ki so izredno pomemben vidik pri odraščanju otrok,
 • postopno spoznavanje osnov juda,
 • razvoj osnovnih psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti (osnovne motorične vaje– plazenje, preskoki, osnovni gimnastični elementi),
 • osebnostni razvoj, gradnja samozavesti, krepitev spoštovanja (sebe in drugih), tolerance  odgovornosti in vztrajnosti,
 • krepitev socialnih kompetenc, empatije in sodelovanja,
 • otroke navajati na šport in jim privzgojiti potrebo po gibanju,
 • opraviti izpit za šolske judo pasove,
 • pridobiti prve tekmovalne izkušnje in samozavest (priznanja, medalje,…).

KAKO POTEKA VADBA?

Vadba poteka dvakrat tedensko po 60 minut.

Organizirana vadba še vedno pretežno temelji na igri zabavi in druženju. Velik poudarek namenjamo razvoju in izboljšanju osnovnih motoričnih gibanj in spretnosti od ravnotežja do agilnosti, izboljšanju hitrosti in koordinacije. Otroci se prav tako soočajo z raznimi izzivi, naučijo se sprejemanja odgovornosti, spoznajo pa se tudi z judo disciplino in redom, ki sta predpogoj za varno vadbo. Prav tako sklepajo nova prijateljstva in spoznavajo vrednote za življenje, ki jih pri judu načrtno vključujemo v vadbo.

Poleg tega se otroci spoznajo še z osnovnimi tehnikami juda, po programu Judo zveze Slovenije, kot so meti in končni prijemi. Te tehnike ob koncu šolskega leta tudi prikažejo pred komisijo in si s tem prislužijo višjo stopnjo pasu.

Otroci se lahko udeležujejo regijskih tekmovanj (Prleška judo liga), kjer s svojimi vrstniki s cele Prlekije prikažejo kaj so se naučili na vadbi in med seboj tekmujejo. Tekmovanja so odlična šola za razvoj samozavesti in samospoštovanja, otroci pa se skozi uspeh in neuspeh učijo kako se vesti ob zmagi pa tudi, kako športno priznati poraz.

Med poletnimi počitnicami se lahko otroci udeležijo organiziranega 5-dnevnega poletnega tabora, na katerem treniramo, se kopamo in neizmerno uživamo.

Otroci potrebujejo:

 • judogi (t.i. kimono),
 • pijačo (najbolje vodo – sladke pijače močno odsvetujemo),
 • copate, s katerimi pridejo do blazin – na judo blazinah vadijo bosi.

Vadbo vodijo strokovno usposobljeni TRENERJI JUDA (klikni za opis).