PRLEŠKA JUDO ZVEZA

Prleška judo zveza povezuje v program Judo Prlekija šestdruštev na območju Prlekije:

Ustanovljena je bila z namenom ustvarjati pogoje za dvig kvalitete juda in judoistov ter športa na splošno, skrbi za popularizacijo juda, sodelovanja pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine, športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športne dejavnosti študentov, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športne rekreacije, izobraževanja in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, nudenja organizacijske in strokovne pomoči svojim članicam, sodelovanja s članicami pri izvedbi športnih tekmovanj ter drugih športnih akcij, organizacije prireditev.

V okviru zveze so bile v preteklosti organizirane prednovoletne judo priprave, poletni judo tabor, izvedba pasovnih izpitov do 2. kyu pasa, Prleška judo liga za najmlajše. Društvom, svojim članicam, zveza skozi vso leto nudi strokovno, administrativno, organizacijsko pomoč in podporo pri izvedbi judo programa.