“Judo nam pomaga razumeti, da je zaskrbljenost le izguba življenjske energije.”  (Jigoro Kano)

JUDO je individualen šport, ki vpliva na psihološko stabilnost, vztrajnost ter enakomerno fizično krepitev telesa mladega človeka, saj se le-ta uči, kako premagati strah pred nasprotnikom in ovirami, ki se pojavljajo na treningu, na tekmovanju in v vsakdanjem življenju. V vseh teh situacijah je odvisen od lastnih odločitev in reakcij. Nauči se premagovati nasprotnika, ovire, težave in najpomembnejše –  lastni strah pred katero koli življenjsko situacijo. Dokazano je, da se je šolski uspeh pri šoloobveznih otrocih, ki se ukvarjajo z judom, popravil za več kot 10%; največji napredek so opazili pri otrocih, ki so še posebej izstopali pri vedenju (agresivnost, nedisciplina, nezbranost itd.). Vadeči spoznajo vrednote vztrajnosti, spoštovanja, lojalnosti in discipline, razvijejo izjemno delovno etiko, kot tudi pomembne socialne manire in bonton.


DINAMIKA JUDO META

Pravilno izveden judo met vsebuje tri sestavne dele: kuzushi, tsukuri in kake. Vsak od teh sestavnih delov je pomemben, da uspešno  izvedemo met v skladu s principom o učinkoviti uporabi energije.

 1. Kuzushi: Če hočemo našo moč učinkovito izkoristiti, je pomembno, da nasprotniku najprej porušimo ravnotežje. Ko je nasprotnik izven svoje stabilne lege se težko upira in ga lahko porušimo z uporabo minimalne sile. Rušenje ravnotežja se po japonsko imenuje kuzushi. Osnovi rušenja ravnotežja sta potiskanje in vlečenje, pri tem pa moramo paziti, da ravnotežja ne rušimo le z rokami, ampak s celim telesom.
 2. Tsukuri: Po uspešnem rušenja ravnotežja sledi vstop, ki ga po japonsko imenujemo tsukuri. Če je nasprotnik šibkejši od nas, ga lahko vržemo brez dobrega vstopa, vendar pri tem tvegamo poškodbo nasprotnika. Dober tsukuri nam omogoča, da vržemo nasprotnika, ki je močnejši od nas. Predvsem pri začetnikih je pomembno, da se osredotočijo na tsukuri, preden preidejo na kake.
 3. Kake: Zadnja stopnja judo meta je kontrolirana izvedba meta in se imenuje kake.

RAZVRSTITEV JUDO TEHNIK

Tehnike juda delimo v 5 osnovnih skupin. V randoriju in na tekmovanjih lahko uporabljamo samo tehnike padcev, metov in parterne tehnike.

 • TEHNIKE PADCEV (ukemi waza)
  • padci naprej ( mae ukemi, mae mawari ukemi)
  • padci nazaj (ushiro ukemi)
  • padci vstran (yoko ukemi, yoko mawari ukemi)
 • TEHNIKE METOV (nage  waza)
  • nožni meti (ashi waza)
  • ročni meti (te waza)
  • bočni meti (koshi waza)
  • telesni meti (sutemi waza)
   • telesni meti naravnost ( ma sutemi waza)
   • telesni meti vstran (yoko sutemi waza)
 • PARTERNE TEHNIKE (katame waza)
  • končni prijemi (osaekomi waza)
  • davljenja (shime waza)
  • vzvodi (kansetsu waza)
 • TEHNIKE UDARCEV(ate waza)
  • udarci z roko (ude ate waza)
  • udarci z nogo (ashi ate waza)
 • PRVA POMOČ Z MASAŽO ( shiatsu kappo)

Tehnike udarcev se uporabljajo za onesposabljanje napadalcev z udarci, ki jih lahko izvedemo s pestjo, prsti, komolcem, kolenom, peto, stopalom, itd. Posledice udarcev z veliko silo so neprijetne in lahko povzročijo bolečino, izgubo zavesti, komo ali druge hujše poškodbe. Zato se tehnike udarcev v judu vadijo izključno v katah in nikoli v randoriju.